TERAPIA INDYWIDUALNA

Pomagamy pacjentom w rozumieniu sposobów tworzenia przez nich sądów dotyczących rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Pomagamy osiągnąć poczucie autentyczności i wyjątkowości. Wychodzimy z założenia, że tylko poprzez poznanie siebie, można być szczęśliwym w relacji z drugim człowiekiem.

Pracujemy z osobami, które:​

 • czują pustkę, smutek i nie mogą zlokalizować ich przyczyny

 • cierpią z powodu trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji

 • mają niskie poczucie własnej wartości

 • przeżywają kryzys w związku

 • zmagają się z trudnościami emocjonalnymi

 • z mężczyznami, którzy doświadczają przemocy psychicznej i/lub fizycznej

 • z ofiarami mobbingu

 • z kobietami po rozstaniu, rozwodzie, śmierci partnera, samotnie wychowującymi dzieci

 • mają trudne relacje z rodzinami pochodzenia

TERAPIA PARY

Relację partnerską/małżeńską rozumiemy jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Naszą rolą jest pomoc partnerom w zrozumieniu błędnego koła ich wzajemnych zachowań, w dostrzeżeniu trudności komunikacyjnych oraz błędnych interpretacji i przekonań dotyczących drugiej osoby.

Pracujemy z parami, które:

 • doświadczają kryzysu w związku:

 • nie potrafią rozmawiać ze sobą bez agresji,

 • chcą pracować nad poprawą komunikacji,

 • mają problem z bliskością (zarówno emocjonalną jak i seksualną) i zaangażowaniem w relację

 • są w konflikcie, którego sami nie są w stanie rozwiązać

 • chcą odbudować relację po zdradzie swojej bądź partnera

 • doświadczyły straty dziecka/poronienia lub mają problemy z zajściem w ciążę

 • homoseksualnymi

TERAPIA RODZINNA

Rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Występuje w niej złożona sieć relacji i interakcji, dlatego też za problem w rodzinie nigdy nie odpowiada jedna osoba, ale wpływają na niego wszyscy jej członkowie. Naszą rolą jest próba zrozumienia, na czym polegają kłopoty w systemie i jak przyczynia się do nich sposób funkcjonowania całej rodziny. 

Pracujemy z rodzinami, w których:

 • dziecko przejawia problemy wychowawcze i/lub emocjonalne

 • występują zaburzenia odżywiania

 • występuje uzależnienie od alkoholu

 • członkowie rodziny mierzą się z trudną sytuacją, jak śmierć, wyprowadzka itp.

 • istnieje ryzyko bądź doszło do rozstania rodziców

 • dochodzi do ciągłych konfliktów

 • tzw patchworkowych

OFERTA

W swojej pracy korzystamy z dwóch podejść teoretycznych:

psychodynamicznego oraz systemowego.

Każdy człowiek żyje w społeczności tworząc relacje z innymi ludźmi i to właśnie te relacje (w związku, w rodzinie, w pracy) są źródłem zgłaszanych przez pacjentów problemów. Mając to na uwadze, korzystamy z podejścia systemowego, dlatego, że zmiana całego systemu prowadzi do zmiany jednostki (jej odczuwania i zachowania). 

Uważamy natomiast, że nie da się w pełni zrozumieć motywów, jakimi kierują się poszczególni członkowie systemu bez poznania ich wewnętrznych, nieuświadomionych mechanizmy działania, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych (w przeszłości) konfliktów intrapsychicznych. Dlatego osobom, które chcą poznać siebie lepiej, proponujemy podejście psychodynamiczne.

CENNIK

140 zł

Sesje indywidualne odbywają się najczęściej raz w tygodniu

i trwają 50 minut. 

Możliwe sesje online!

190 zł

Sesje pary odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 80 minut.

Możliwe sesje online!

190 zł

Sesje rodzinne odbywają się raz na dwa lub trzy tygodnie

i trwają 80 minut.

Możliwe sesje online!

REGULAMIN

ODWOŁYWANIE SESJI

Każdą sesję można odwołać bez ponoszenia kosztów, jednak nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem. Dopuszcza się 2 sesje w roku, za które pacjent nie poniesie kosztów, odwołane na mniej niż 24 godziny. Każda kolejna sesja odwołana po wskazanym czasie, płatna 100%.

PŁATNOŚĆ ZA SESJĘ

Płatności za sesję pacjent dokonuje gotówką lub kartą w gabinecie po zakończonej sesji terapeutycznej

lub przelewem na konto przed sesją.

nr konta 12 1030 0019 0109 8530 0033 7758