W Centrum Perspektywa prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie humanistycznym, również w języku angielskim.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji psychologia kliniczna w 2007 r i od tamtego czasu nieprzerwanie poszerzam swoje umiejętności w zakresie pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Zdobyłam wiele certyfikatów, w tym m.in. z „Tworzenia kontraktów terapeutycznych”, z „Metod przeprowadzania klinicznego wywiadu”, z „Problematyki i diagnozy mutyzmu wybiórczego”, z „Teorii przywiązania” oraz Certyfikat z „Diagnozowania i pracy z Dzieckiem z FAS" w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2015 r ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – kierunek pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistycznym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywam/łam w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie ul. Wincentego 85, w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie jako psycholog pracuję od 12 lat, w Ośrodku terapeutycznym przy ul. Grottgera 25a oraz w trakcie stażu w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie służąc wsparciem i pomocą psychologiczną pacjentom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i chorującymi na schizofrenię.

Wystąpiła w charakterze eksperta w programie Pytanie na śniadanie - "Drzemki mocy – zamiast sięgać po kolejną kawę zdrzemnij się na 15 minut".

Swoją pracę opieram na empatii, zrozumieniu oraz pełnej akceptacji - pozwala mi to zapewnić wsparcie, które jest tak ważne w sytuacjach kryzysowych czy też rozwiązaniu codziennych trudności.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.