top of page

Ewelina Fura-Serdeczna

 

W Centrum Perspektywa prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 


Pracuję psychoterapeutycznie w nurcie zorientowanym na ciało. Szkoliłam się w Instytucie DMT w Warszawie (4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne).

Ukończyłam szkolenie EmotionAid® w Polskim Stowarzyszeniu Somatic Experiencing®, opracowane w International Trauma Healing Institute Izrael (ITI Izrael).

 

Jestem facylitatorką EmotionAid®. (Jest to 5-etapowy protokół pierwszej pomocy emocjonalnej w postaci krótkiej interwencji, która wspiera proces samoregulacji w sytuacji wysokiego stresu).

Ukończyłam również wiele kursów doszkalających, w tym kurs pracy z ciałem metodą Alexandra Lowena.

Z wykształcenia akademickiego jestem pedagożką. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna i przez wiele lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą wspierając ich rozwój. Obecnie studiuję psychologię na specjalności Psychologia kliniczna z psychoterapią. 


Często uczestniczę w wydarzeniach, szkoleniach i konferencjach, w ramach kontynuacji rozwoju zawodowego.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam w Klinice Psychiatrii, w Szczecinie na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej dla dorosłych, gdzie pracowałam terapeutycznie z pacjentami chorującymi na depresję oraz schizofrenię.


Moje doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi zdobywałam, w placówkach wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego o profilach terapeutycznych. Sesje terapii DMT prowadziłam grupowo oraz indywidualnie.

 

Pracowałam z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami adaptacyjnymi, nadpobudliwością psychoruchową oraz niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną


Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Moją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Ewelina Fura-Serdeczna - psychoterapia integracyjna z elementami pacy z ciałem
bottom of page