top of page

 

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPOŁU ASPERGERA) DOROSŁYCH

 

 

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPOŁU ASPERGERA) DOROSŁYCH – czym jest

Zespół Aspergera to forma zaburzeń ze spektrum autyzmu. W odróżnieniu od głębokiego autyzmu nie stwierdza się jednak zaburzenia funkcji poznawczych. Cechą wspólną są nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych oraz wąski obszar zainteresowań danej osoby. 

Przyczyny zespołu Aspergera (spektrum Autyzmu) nie zostały do końca poznane, a wśród najczęściej omawianych hipotez wymienia się:

- czynniki genetyczne
- czynniki psychogenne – doświadczenie silnego lęku, oddzielenie od matki;
- czynniki prenatalne – wiek rodziców, niedotlenienie płodu, palenie papierosów, leki
- czynniki biologiczne np. zakażenia

Dawniej uważano, że Autyzm może być wywołany szczepionką MMR przeciwko odrze, śwince, różyczce, jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że nie ma podstaw aby twierdzić, że szczepionka MMR wywołuje objawy chorób ze spektrum autyzmu.

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPOŁU ASPERGERA) DOROSŁYCH – objawy

 

Do najczęściej wymienianych objawów spektrum Autyzmu zalicza się:

- trudności w komunikacji i kontaktach społecznych

- ograniczone, powtarzalne i nieelastyczne wzorce zachowań, nietypowe zainteresowania lub aktywności

- mają pojedyncze szczególne umiejętności

- mogą być niezgrabne ruchowo

- u części osób nadwrażliwość i niedowrażliwość

-.mogą występować towarzyszące problemy natury psychicznej, np. depresja czy zaburzenia lękowe, nie występuje opóźnienie w rozwoju intelektualnym

- cenią sobie stałość

- niekiedy mają wąskie grono znajomych o podobnych zainteresowaniach

​​

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPOŁU ASPERGERA) DOROSŁYCH – etapy diagnozy

 

Wykonujemy badanie psychologiczne w kierunku autyzmu/zespołu Aspergera przy wykorzystaniu testu ADOS w następujących etapach:

1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY + BADANIE PSYCHOLOGICZNE przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego ADOS (2 godziny) - diagnosta, w razie konieczności, może użyć dodatkowego testu

2. OMÓWIENIE DIAGNOZY, PSYCHOEDUKACJA I/LUB SKIEROWANIE DO LEKARZA PSYCHIATRY (50 minut)

diagnosta sporządzi i przekaże Pacjentowi opis badania i opinię psychologiczną, zaproponuje również najlepszą dla danej osoby formę leczenia np. psychoterapię i/lub wizytę u psychiatry w celu dołączenia leczenia farmakologicznego

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPOŁU ASPERGERA) DOROSŁYCH - 

Przy zaburzeniach ze spektrum Autyzmu ważne jest rozpoczęcie psychoterapii, a czasami włączenie również leczenia farmakologicznego. Leki stosowane w terapii (arypiprazol i rysperydon) mają na celu zmniejszenie dolegliwości oraz usprawnienie funkcjonowania pacjentów, nie leczą natomiast Autyzmu.

bottom of page