top of page

 

PORADNICTWO RODZICIELSKIE

 

 

 

PORADNICTWO (KONSULTACJE) RODZICIELSKIE – na czym polegają

Konsultacje rodzicielskie są formą pomocy psychologicznej dla rodziców, którzy czują, że ich dziecko zachowuje się w sposób nieodpowiedni, sprawia problemy wychowawcze, prezentuje nieakceptowalne, wyróżniające się na tle grupy zachowania lub przeżywa nieadekwatnie silne emocje a rodzice nie wiedzą, jak odpowiednio reagować aby poradzić sobie z problemem oraz pomóc w tym dziecku. Celem konsultacji rodzicielskich jest wspólne wypracowanie takich strategii, metod reagowania i komunikowania się z dzieckiem, które pomogą efektywnie wspierać dziecko w jego rozwoju i umożliwią stworzenie warunków sprzyjających zaistnieniu zmian.

Poradnictwo rodzicielskie skierowane jest również do rodziców, którzy chcieliby się upewnić, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo oraz tych, którzy chcą się przyjrzeć swojej roli rodzicielskiej i stosowanym metodom wychowawczym, a może poszerzyć je o nowe skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka metody.

PORADNICTWO (KONSULTACJE) RODZICIELSKIE – ile trwają

 

Podczas konsultacji rodzicielskich psycholog/psychoterapeuta przeprowadza rozmowę z rodzicami, aby dowiedzieć się jak najwięcej o sytuacji dziecka i jego rodziny. Na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji dziecka, może zasugerować konkretne rozwiązania i metody pracy z danym problemem. Poradnictwo rodzicielskie obejmuje cykl od kilku do kilkunastu spotkań.

bottom of page