top of page

 

PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA

 

 

 

PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA – na czym polega

Psychoterapia humanistyczna jest wypadkową terapii Gestalt oraz terapii kładącej nacisk na doświadczenie.

Założenia nurtu humanistycznego wywodzą się z przekonania, że człowiek jest wyjątkowym, aktywnym uczestnikiem rzeczywistości dzięki wolnej woli oraz możliwości świadomego wyboru. Psychoterapia humanistyczna koncentruje się na człowieku i pojmuje go jako swoistą całość, czyli wypadkową cech osobowościowych, aktualnych wydarzeń oraz czynników środowiskowych.

 

Psychoterapia humanistyczna to proces oparty na współpracy, empatii, akceptacji, wsparciu i pozbawionej oceny atmosferze terapeutycznej, który ma na celu wzmocnienie samoświadomości, autonomii, pozytywnego myślenia o sobie oraz rozwijanie potencjału Pacjenta. Pacjent analizuje swoje odczucia, Terapeuta natomiast nie ocenia i nie narzuca konkretnych sposobów działania.

 

Na początku psychoterapeuta humanistyczny skupia się na motywacji Pacjenta do podjęcia terapii oraz określa cele, jakie mają zostać osiągnięte. Pełne empatii zachowanie Terapeuty jest niezbędne, aby wspierać Pacjenta w procesie akceptowania i rozumienia własnych uczuć oraz emocji.

Proces terapeutyczny kończy się, gdy Pacjent osiąga założone cele lub gdy uzyskuje wystarczające umiejętności radzenia sobie z własnymi wyzwaniami.


 

PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA – ile trwa

 

Psychoterapia humanistyczna uznawana jest raczej za terapię długoterminową i może obejmować czas od kilkunastu miesięcy do kilku lat. Spotkania z Terapeutą odbywają się zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu i trwają około 45-60 minut.

PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA – dla kogo

 

Psychoterapia humanistyczna ma na celu uruchomienie w Pacjencie potrzeby głębokiego zrozumienia siebie, własnych potrzeb, aby żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami i zasadami. W nurcie humanistycznym nie ma ściśle ustalonych schematów postępowania terapeutycznego, co stwarza duże możliwości Psychoterapeucie, aby silnie zindywidualizować cały proces.

Bardzo istotna jest tu empatia oraz atmosfera dużego zaufania, aby Pacjent mógł w bezpiecznym środowisku otwierać się i być możliwie bardzo autentyczny. Zmniejszenie dystansu terapeutycznego może sprzyjać poznawaniu siebie i dawać poczucie bezpieczeństwa. Do Pacjenta należy decyzja dotycząca tematów poruszanych na sesjach oraz to, jak długo chce się zajmować jedną kwestią.

Psychoterapia humanistyczna to idealne narzędzie dla osób, które mają silną potrzebę ciągłego rozwoju wewnętrznego oraz problem z samooceną i samoakceptacją. Nurt humanistyczny może być stosowany u Pacjentów cierpiących z powodu wielu schorzeń np. tych o podłożu psychosomatycznym, różnego rodzaju fobii, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz uogólnionych problemów emocjonalnych o lekkim lub umiarkowanym nasileniu.


PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA – skuteczność

 

Psychoterapia humanistyczna nie odbiega poziomem skuteczności od innych nurtów terapeutycznych. Skuteczność leczenia zależy bowiem nie tylko od nurtu terapeutycznego, ale też od indywidualnych preferencji danego Pacjenta. Nie każdy odnajdzie się w psychoterapii humanistycznej, podobnie jak nie każdemu musi odpowiadać psychoanaliza.

bottom of page