top of page

 

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

 

 

 

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA – na czym polega

Psychoterapia integracyjna jest modalnością łączącą różne teorie i techniki psychoterapeutyczne, co pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta, jego charakteru, a także zgłaszanego problemu.

Nurt integracyjny nie jest więc osobnym systemem wyjaśniającym przyczyny problemów Pacjenta, a raczej syntezą tych głównych. Podczas sesji z Pacjentem Psychoterapeuta wykorzystuje przede wszystkim najpopularniejsze nurty psychoterapii: psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, systemową oraz Gestalt.

Główną ideą psychoterapii integracyjnej jest ogromna elastyczność doboru nurtu, metod oraz technik wykorzystywanych w terapii, a także częstotliwości oraz liczby sesji. To z kolei pozwala na bardzo indywidualne podejście do konkretnego problemu danego Pacjenta, jego potrzeb i możliwości.

Psychoterapia integracyjna staje się coraz bardziej popularną formą terapii, głównie przez szerzący się pogląd, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów w sposób trwały i kompleksowy wtedy, gdy stosuje się tylko jeden nurt psychoterapii. Warto znać i stosować różnorodne techniki i podejścia, by pomóc Pacjentowi szyjąc niemalże psychoterapię "na miarę".

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA – ile trwa

 

Psychoterapia integracyjna, to zarówno psychoterapia krótkoterminowa jak i długoterminowa. Długość jej trwania uzależniona jest od charakterystyki problemu, z którym zgłasza się Pacjent, a także przyjętych przez Psychoterapeutę technik pracy. Najczęściej psychoterapia integracyjna trwa od 6 miesięcy do 2 lat.

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA – dla kogo

Jako że psychoterapia integracyjna łączy wiele nurtów psychoterapeutycznych, z założenia jest w stanie pomóc niemal w każdym przypadku. To bowiem dany nurt i techniki terapeutyczne dobierane są do potrzeb Pacjenta, a nie odwrotnie. Rolą psychoterapeuty integracyjnego jest to, aby oprzeć się na właściwych kryteriach diagnostycznych i stworzyć indywidualny plan terapii. W psychoterapii integracyjnej często stosowane są również techniki pracy z ciałem.

 


bottom of page