top of page

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI

 

 

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI – na czym polega

Psychoterapia dzieci jest jedną z form pomocy jaką można zaproponować dziecku, gdy spotkania z psychologiem dziecięcym nie dają oczekiwanych rezultatów, bo problem z jakim mierzy się dziecko sięga głębiej niż jego behawioralne trudności.

Gabinety psychologów przedszkolnych i szkolnych są coraz bardziej oblegane, jednak psycholog szkolny, nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim problemami dziecka. Coraz częściej okazuje się, że niezbędna jest psychoterapia dzieci. W wyniku rozmów z Psychoterapeutą może okazać się też, że to z czym mierzy się Dziecko, jest wynikiem trudności, z jakimi mierzy się cały system rodzinny.

 

Psychoterapia dzieci różni się od terapii dorosłych, ponieważ zaangażowani w proces są również Rodzice. To oni jako pierwsi zapraszani są do gabinetu Psychoterapeuty, by Terapeuta mógł poznać ich punkt widzenia, a dopiero potem zapraszane jest Dziecko. Owe konsultacje mają na celu nazwanie problemu i wybranie, jaka forma leczenia będzie najbardziej adekwatna dla Dziecka: indywidualna, rodzinna, czy też w ogóle inna niż psychologiczna forma pomocy. Psychoterapeuta może np. zasugerować wykonanie diagnozy w kierunku ADHD lub spektrum Autyzmu.

Psychoterapia dzieci polega na swobodnej zabawie i rozmowie o niej z Dzieckiem, podczas której Dzieci ujawniają swoje myśli, pragnienia, obawy i doświadczenia. Psychoterapeuta w ten sposób poznaje świat wewnętrzny Dziecka i podczas regularnych spotkań z rodzicami, przybliża go im po to, by mogli lepiej rozumieć to, co dzieje się z ich Dzieckiem.

PSYCHOTERAPIA DZIECI – dla kogo

 

Można założyć, że każda sytuacja, która budzi wątpliwość Rodziców, Nauczycieli, czy innych Opiekunów może być skonsultowana z Psychoterapeutą dzieci. Specjalista może w takim przypadku rozwiać wątpliwości Dorosłych, pomóc je zrozumieć albo jeżeli to konieczne, zaproponować najlepszą pomoc. Wychowywanie dziecka zwykle wiąże się z wieloma wątpliwościami. Niejednokrotnie Rodzice niepokoją się obserwując pewne zachowania swoich Dzieci, nie wiedząc, że istnieje grupa zachowań adekwatnych dla danego wieku rozwojowego. Są to np koszmary senne, kłopoty z jedzeniem, wybuchy złości, chwiejność nastroju, które z czasem samoistnie zanikają. Jeśli jakieś zachowanie trwa dłużej i w znacznym stopniu zaburza codzienne funkcjonowanie Dzieckai jego rodziny, warto rozważyć konsultację z Psychoterapeutą dzieci, by zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami.

Czasami zdarza się, że cała rodzina potrzebuje wsparcia, by nauczyć się zdrowej komunikacji oraz ustalania jasnych zasad i przestrzegania wzajemnych granic.

Na psychoterapię dzieci warto się zgłosić, gdy:
• ktoś stosuje wobec Dziecka przemoc fizyczną lub psychiczną (również osoby z najbliższej rodziny,   

  Rodzice, Nauczyciele)
• nie potrafi dogadać się z rówieśnikami, ma problemy z nawiązywaniem relacji
• ma trudności w kontaktach z opiekunami, rodzicami lub innymi członkami rodziny
• odczuwa nieadekwatnie silne, negatywne emocje (lęk, smutek, złość, wstyd, poczucie winy)
• czuje się osamotniony i brakuje mu motywacji do zabawy/nauki
• potrzebuje wsparcia lub porady

• ma objawy psychosomatyczne

• ma niskie poczucie własnej wartości

• straciło niedawno kogoś bliskiego


Psychoterapia dzieci jest skuteczna, w takich problemach, jak:
• ADHD
• depresja
• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe
• zaburzenia odżywiania
• samookaleczanie
• agresja wobec innych
• traumatyczne przeżycia

• lęk społeczny


PSYCHOTERAPIA DZIECI – zasady

 

Psychoterapia dzieci jest zwykle procesem rozciągniętym w czasie, może być też wzbogacona konsultacjami rodzinnymi, czy terapią własną rodziców. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu zawsze z tym samym Terapeutą. Regularność spotkań ma ogromne znaczenie, ponieważ tylko dzięki stałości może zbudować się relacja między Psychoterapeutą a Dzieckiem, aby mogło mówić o swoich trudnościach. Psychoterapeuta dzieci nie zastępuje rodzica, jest jedynie osobą, która ze względu na swoją neutralność pomaga dziecku zrozumieć i przepracować trudne myśli i uczucia.

 

Psychoterapeuta dzieci, jak każdy inny Psychoterapeuta, w swojej pracy kieruje się zasadą poufności – stara się przedstawiać Rodzicom swoje rozumienie problemu nie ujawniając jednak szczegółów poruszanych przez Dziecko. Terapeuta informuje jedynie Rodziców o samopoczuciu Dziecka oraz o ogólnym przebiegu spotkań. Wyjątek stanowi zagrożenie życia bądź zdrowia Pacjenta - wówczas Terapeuta jest zobligowany do tego aby poinformować Rodziców. 

Aby czuć się komfortowo podczas psychoterapii dzieci, warto porozmawiać o swoich obawach na temat przekazywanych informacji Rodzicom z Terapeutą.

bottom of page