top of page

 

PSYCHOTERAPIA ONLINE

 

 

 

PSYCHOTERAPIA ONLINE – na czym polega

Psychoterapia online, podobnie jak bardziej tradycyjna forma stacjonarna, polega na wspólnej pracy Terapeuty oraz Pacjenta nad celami wniesionymi podczas konsultacji. Spotkania odbywają się przez popularne komunikatory Skype, WhatsApp, Google Meet konkretnego dnia, o stałej porze. Ogromną zaletą tej formy pracy, jest możliwość odbywania psychoterapii z dowolnego miejsca na świecie (w przypadku podróży służbowych, czy też z miejsc, gdzie dostęp do psychoterapii stacjonarnej jest ograniczony lub niemożliwy).

Jeżeli obie strony zadbają o dobre łącze internetowe, jakość dźwięku i obrazu, psychoterapia online może dawać zbliżone warunki do psychoterapii stacjonarnej. Ważne jest, żeby Pacjent traktował psychoterapię online równie poważnie jako spotkania "na żywo", a w trakcie rozmowy z Psychoterapeutą nie czytał maili, nie wykonywał innych zadać, np związanych z pracą. Istotne jest również zapewnienie sobie ustronnego, wyciszonego miejsca, aby czuć się komfortowo mówiąc o trudnych sprawach.


Psychoterapia online może być w późniejszym okresie terapii przeniesiona do gabinetu, jeżeli Pacjent wyrazi na to ochotę i będzie miał możliwość na nią dojechać

PSYCHOTERAPIA ONLINE – dla kogo

 

Psychoterapia online skierowana jest przede wszystkim do osób (niezależnie od zgłaszanych trudności), które:

- mieszkają w małych miejscowościach, gdzie dostęp do psychoterapii stacjonarnej jest ograniczony
- mieszkają za granicą a chcą odbyć psychoterapię w języku ojczystym

- często podróżują
- cierpią na fobie, które uniemożliwiają im się przemieszczać

- chcą skorzystać z pomocy psychoterapeuty, ale nie mogą z różnych względów dojechać na     

   wizytę stacjonarną
- mają małe dzieci i nie mogą przyjechać na spotkanie
- są niepełnosprawne
- są objęte kwarantanną


PSYCHOTERAPIA ONLINE – skuteczność

 

Obecnie technologia pozwala na prowadzenie psychoterapii online w warunkach niewiele odbiegających od tych prowadzonych w formie stacjonarnej. Dzięki niej możemy obserwować mimikę drugiej osoby, widzieć jej gesty, utrzymywać kontakt wzrokowy, a wszystko odbywa się w czasie bieżącym. Relacja między Pacjentem a Psychoterapeutą nawiązana podczas terapii może być tak samo głęboka i ważna, jak ta nawiązana podczas spotkań "na żywo".

bottom of page