top of page

Joanna Luboradzka

W Centrum Perspektywa pracuję z dziećmi oraz dorosłymi, udzielając konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego, również w języku angielskim. Pomagam dzieciom doświadczającym trudności emocjonalnych, takich jak wahania nastroju czy stany lękowe, a także trudności wynikających z ADHD lub spektrum autyzmu. Moje działania obejmują także obszar psychoedukacji.

W pracy z pacjentami koncentruję się na badaniu ich potrzeb, wspólnym przyglądaniu się im i poszukiwaniu rozwiązań.


Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Uczestniczyłam także w wymianie studenckiej na Universitat de València. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, dotyczących m.in. zaburzeń neurorozwojowych, traumy, rozwoju psychoseksualnego oraz mindfulness.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako psycholog szkolny i przedszkolny, gdzie prowadzę terapię psychologiczną, obserwacje, poradnictwo psychologiczne dla rodziców, a także wspierając dzieci w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Odbyłam również staż z diagnozy psychologicznej dzieci w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

bottom of page