top of page

 

DIAGNOZA ADHD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

DIAGNOZA ADHD DZIECI I MŁODZIEŻY – czym jest ADHD

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci (fachowo określana również jako zespół hiperkinetyczny), a szerzej znana jako ADHD pierwsze objawy daje w wieku 6-9/12 lat, choć coraz częściej obserwuje się nawet nadpobudliwość u niemowląt, która dopiero później przeradza się w “pełnoobjawowe” ADHD.

ADHD obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność.

Jeżeli coś niepokoi rodziców w zachowaniu ich dziecka, warto skonsultować się ze specjalistą, gdyż nieleczone ADHD może w przyszłości odebrać szansę na skończenie studiów, znalezienie dobrej pracy i pełne czerpanie ze swojego potencjału. 

DIAGNOZA ADHD DZIECI I MŁODZIEŻY – objawy ADHD

 

Wg kryteriów diagnostycznych klasyfikacji ICD-10, aby móc postawić diagnozę ADHD, objawy, jakie przejawia dziecko lub nastolatek muszą wystąpić przed 7 rokiem życia, trwać przez co najmniej 6 miesięcy, utrudniać codzienne funkcjonowanie i pojawiać się przynajmniej w dwóch różnych obszarach życia, w których dziecko/nastolatek funkcjonuje (np. w domu i w szkole).

​​

Objawy ADHD dzieci i młodzieży dzieli się na trzy główne grupy:

1. Zaburzenia koncentracji uwagi: 

- niezdolność do skupienia uwagi przez dłuższy czas, w hałasie lub w niesprzyjającym środowisku, nie zwracanie uwagi na szczegóły
- duża trudność w kończeniu skomplikowanych zadań i wywiązywaniu się z obowiązków np. wyprowadzenie psa
- zapominanie o ważnych sprawach, roztargnienie (przejawiające się np. częstym gubieniem swoich rzeczy), spóźnianie się  

- wymaga kilkakrotnego powtarzania próśb i poleceń

- trudność w skoncentrowaniu się na nieciekawym dla niego zadaniu, natomiast bezproblemowe skupianie się na czynności, która go interesuje

​- problem z zaplanowaniem aktywności i zadań, zwlekanie z ich rozpoczęciem lub odkładanie ich na ostatnią chwilę

- unikanie zadań wymagających długotrwałego wysiłku umysłowego


2. Nadmierna ruchliwość:

- częste odczuwanie silnej potrzeby poruszania rękami i/lub nogami,

- odrywania się od aktualnie wykonywanej czynności,
- częste uczucie niepokoju a w związku z tym trudności z “wysiedzeniem na miejscu”; 
- często duża potrzeba aktywności fizycznej 

- podczas zabawy nieadekwatnie głośne zachowanie, trudności w odpoczywaniu w ciszy i spokoju


3. Nadmierna impulsywność:  

- przerywanie innym osobom, gdy mówią

- trudność z poczekaniem na swoją kolej
- problemy z regulacją emocji, tendencja do wybuchania złością, używania wyzwisk, wulgaryzmów a niekiedy także zachowań agresywnych

- odpowiadanie na pytanie, zanim pytająca osoba skończy je zadawać

- gadatliwość, mówienie tego co się myśli bez zastanowienia i nie zważając, czy w danej sytuacji tak „wypada“.​

- niecierpliwość, częste wchodzenie w konflikt z innymi dziećmi i osobami

​Warto wiedzieć, że wraz z wiekiem zmienia się kliniczny obraz ADHD. Objawy u dzieci w wieku przedszkolnym częściej obejmują np. bicie innych dzieci czy wyrywanie zabawek, natomiast u dzieci szkolnych częściej przejawiają się reagowaniem intensywnymi emocjami na nawet błahe sytuacje, szybkim wchodzeniem w konflikty i używaniem różnych form agresji pod wpływem emocji.

U nastolatków objawy nadmiernej aktywności ruchowej często są mniej widoczne niż u dzieci, ponieważ w miarę dorastania łatwiej jest im opanować potrzebę bycia w ruchu. Zamiast tego towarzyszy im uczucie wewnętrznego niepokoju.

DIAGNOZA ADHD DZIECI I MŁODZIEŻY – etapy diagnozy

Zespół hiperkinetyczny ADHD u dzieci i młodzieży diagnozowany jest przez psychologa-diagnostę (w porozumieniu z psychiatrą), którzy mają wiedzę na temat ADHD u dzieci i potrafią odróżnić je od innych zaburzeń np opozycyjno-buntowniczych.

Badania dzieci obejmują:

1. SPOTKANIE Z RODZICAMI (50 min)

psycholog zbiera wywiad na temat ogólnego funkcjonowania dziecka i zauważanych przez otoczenie objawów ADHD, może też chcieć zapoznać się z dokumentacją medyczną np od pediatry, czy od wychowawcy czy psychologa szkolnego

2. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY + BADANIE PSYCHOLOGICZNE przy wykorzystaniu TESTU CONNERS (2 godziny)

obserwacji dziecka przez psychologa, wspólna zabawa lub rozmowa (w zależności od wieku dziecka/nastolatka), wykonanie badania za pomocą narzędzia diagnostycznego

3. OMÓWIENIE DIAGNOZY, PSYCHOEDUKACJA I/LUB SKIEROWANIE DO LEKARZA PSYCHIATRY (50 minut)

diagnosta sporządzi i przekaże rodzicom opis badania i opinię psychologiczną, zaproponuje również najlepszą dla danego dziecka/nastolatka formę leczenia oraz dalsze zalecenia do wykorzystania w domu i przedszkolu/szkole

DIAGNOZA ADHD DZIECI I MŁODZIEŻY - leczenie

Wśród oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z ADHD wyróżnić można:

1. psychoedukację, czyli przekazanie informacji na temat objawów i podstawowych sposobów postępowania z dzieckiem zarówno rodzicom jak i innym osobom, które biorą udział w opiece nad dzieckiem (nauczycielom, wychowawcom, członkom rodziny)
2. interwencje behawioralne, czyli określone sposoby postępowania przez rodziców i wychowawców w sytuacji problematycznych zachowań dziecka
W przypadku dzieci przedszkolnych wyżej wymienione interwencje zwykle okazują się wystarczające.

Dodatkowymi, uzupełniającymi metodami terapeutycznymi są:

3. psychoterapia indywidualna dziecka 

4. terapia rodzinna

5. treningi umiejętności społecznych, treningi radzenia sobie ze złością i agresją 

6. ćwiczenia i treningi skierowane na specyficzne trudności z opanowywaniem umiejętności szkolnych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia koncentracji (np. integracja sensoryczna)

7. farmakoterapia​, która jest leczeniem objawowym (zmniejsza objawy, ale nie usuwa ich przyczyny) - należy rozważyć ją, gdy modyfikacje metod wychowawczych i interwencje behawioralne nie przynoszą zadowalających efektów, przy dużym nasileniu objawów lub w przypadku współwystępowania innych zaburzeń psychicznych

​​

Obecnie lekiem pierwszego wyboru jest metylofenidat, który poprawia koncentrację i jego skuteczność oceniana jest na 80% a od niedawna również atomoksetyna – alternatywny lek dla dzieci, u których stosowanie metylofenidatu jest nieskuteczne lub niewskazane.

Wyniki badań wykazały również pewną skuteczność niektórych leków przeciwdepresyjnych, szczególnie nowszej generacji, ale ich ewentualne zastosowanie musi się opierać na decyzji doświadczonego psychiatry.

bottom of page