top of page

 

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

 

 

 

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA – na czym polega

Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z metod psychoterapeutycznych przeznaczoną dla osób zmagających się z problemami natury psychicznej. Jej celem jest zidentyfikowanie trudności w życiu Pacjenta, które przejawiają się w jego konfliktach wewnętrznych, tych świadomych i nieuświadomionych. Konflikty te z kolei manifestują się niepożądanymi reakcjami, zachowaniami i schematami myślowymi wywołując niekiedy zaburzenia psychiczne, lęk, depresję i inne problemy.

Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza, której autorem był Z. Freud, ale też późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego czy psychologii self H. Kohuta. Nurt psychodynamiczny zakłada, że osobowość człowieka składa się z trzech elementów: nieświadomego id, ego – czyli świadomości i superego – surowego kontrolującego „rodzica”.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się wokół myślenia, że duża część procesów zachodzących w człowieku ma charakter nieświadomy, a ich źródło jest ściśle powiązane z wydarzeniami z wczesnego dzieciństwa.

W podejściu psychodynamicznym niezwykle ważna jest relacja terapeutyczna. Dynamika przeżyć zachodząca u obydwu stron procesu jest odtworzeniem relacji z ważnymi osobami w życiu Pacjenta. W trakcie procesu terapeutycznego, Pacjent zaczyna projektować myśli i uczucia na Terapeutę, które w przeszłości towarzyszyły mu w relacji z kimś bliskim, dając dzięki temu możliwość ich analizy w bezpiecznych warunkach.

We współczesnej formie psychoterapia psychodynamiczna odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie). Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami - szczególne tymi, które są wstydliwe i skrywane w codziennym życiu. Terapeuta natomiast „podąża” za dynamiką słów i przeżyć Pacjenta, towarzyszy Pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania, łączy przeżycia Pacjenta w spójną całość i konfrontuje z trudnymi niekiedy uczuciami i emocjami.

Aby wgląd i zmiana mogły nastąpić, niezwykle ważne jest nawiązanie pełnej zaufania relacji między Pacjentem a Psychoterapeutą.


 

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA – ile trwa

 

Psychoterapia psychodynamicza, to zazwyczaj proces długoterminowy i trwa minimum rok. Zazwyczaj od 1 roku do nawet kilku lat. Spotkania odbywają się minimum 1 raz w tygodniu o stałej porze, zawsze z tym samym Terapeutą, trwają 50 minut. Co raz częściej stosuje się krótkoterminową psychoterapią psychodynamiczną, jednak czas jej trwania i tak zależy od indywidualnego celu Pacjenta oraz zgłaszanych przez niego problemów. Wybór odpowiedniej formy leczenia proponuje Terapeuta, w oparciu o potrzeby i możliwości Pacjenta, jednak warto podkreślić, że to właśnie terapia długoterminowa daje możliwość dokonania głębszej analizy a także zbudowania dobrej relacji terapeutycznej wpływającej bezpośrednio na zmianę.

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA – dla kogo

 

Psychoterapia psychodynamiczna może pomóc osobom zmagającym się wieloma problemami natury psychicznej, od problemów w relacjach społecznych, poprzez lęki, depresję, a także zaburzenia osobowości, nastroju, czy odżywiania. Przeciwskazaniem do psychoterapii psychodynamicznej może być aktywny epizod psychotyczny oraz czynne uzależnienie.


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA – skuteczność

 

Istnieje wiele badań potwierdzających, że psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych. W optymalnych warunkach może ona zapewnić trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania Pacjenta. Jeżeli uda się zbudować dobrą relację na gruncie Pacjent-Terapeuta, psychoterapia długoterminowa może dać lepsze efekty niż krótkoterminowa, zwłaszcza u osób, które borykają się z bardzo poważnymi i zawiłymi problemami.

bottom of page