top of page

 

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

 

 

 

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY – na czym polega

Psychoterapia młodzieży zyskuje co raz większą popularność. Rodzice zyskują większą świadomość, że sięgnięcie po pomoc to nie wstyd. Gabinety psychologów szkolnych są coraz bardziej oblegane, jednak psycholog szkolny, nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim problemami młodego człowiek. Coraz częściej okazuje się, że niezbędna jest psychoterapia młodzieży. W wyniku rozmów z Psychoterapeutą może okazać się też, że to z czym mierzy się Nastolatek jest wynikiem trudności, z jakimi mierzy się cały system rodzinny. 

 

Psychoterapia młodzieży różni się od terapii dorosłych, ponieważ zaangażowani w proces są również Rodzice. To oni jako pierwsi zapraszani są do gabinetu Psychoterapeuty, by Terapeuta mógł poznać ich punkt widzenia, a dopiero potem zapraszany jest Nastolatek, by Terapeuta mógł poznać jego sposób patrzenia na zgłaszany kłopot. Owe konsultacje mają na celu nazwanie problemu i wybranie, jaka forma leczenia będzie najbardziej adekwatna dla Nastolatka: indywidualna, grupowa, czy może rodzinna. Czasami też Terapeuta w trakcie konsultacji może wskazywać na inne niż psychoterapia formy pomocy.

​​

Psychoterapia młodzieży przypomina rozmowę, w której Nastolatek dzieli się swoimi przeżyciami i z pomocą Terapeuty stara się zrozumieć towarzyszące mu uczucia i myśli. Wiek nastoletni wiąże się z powolnym usamodzielnianiem się młodej osoby i przekłada się na mniejsze włączanie Rodziców Nastolatka w terapię. Rodzice są informowani o ogólnym postępie w terapii, ale Psychoterapeuta nie ujawnia dokładnych szczegółów rozmowy (chyba że istnieje zagrożenie zdrowia lub życia Dziecka). Służy to temu, by Nastolatek miał swobodę w przyglądaniu się swoim uczuciom, bez obawy o zranienie/zasmucenie Rodziców. Cel w terapii również określany jest przez Nastolatka, bo dzięki temu możliwe jest pojawienie się motywacji do pracy.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY – dla kogo

 

Można założyć, że każda sytuacja, która budzi wątpliwość Rodziców, Nauczycieli, czy innych Opiekunów może być skonsultowana z Psychoterapeutą młodzieży. Specjalista może w takim przypadku rozwiać wątpliwości Dorosłych, pomóc je zrozumieć albo jeżeli to konieczne, zaproponować najlepszą pomoc. Wychowywanie dziecka zwykle wiąże się z wieloma wątpliwościami. Niejednokrotnie Rodzice niepokoją się obserwując pewne zachowania swoich Dzieci, nie wiedząc, że istnieje grupa zachowań adekwatnych dla danego wieku rozwojowego. Są to np. wybuchy złości, chwiejność nastroju. Jeśli jakieś zachowanie trwa dłużej i w znacznym stopniu zaburza codzienne funkcjonowanie Nastolatka i jego rodziny, warto rozważyć konsultację z Psychoterapeutą młodzieży, by zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami.

Czasami zdarza się, że cała rodzina potrzebuje wsparcia, by nauczyć się zdrowej komunikacji oraz ustalania jasnych zasad i przestrzegania wzajemnych granic.

Na psychoterapię młodzieży warto się zgłosić, gdy:
• ktoś stosuje wobec Dziecka przemoc fizyczną lub psychiczną (również osoby z najbliższej rodziny,   

  Rodzice, Nauczyciele)
• nie potrafi dogadać się z rówieśnikami, ma problemy z nawiązywaniem relacji
• ma trudności w kontaktach z opiekunami, rodzicami lub innymi członkami rodziny
• odczuwa nieadekwatnie silne, negatywne emocje (lęk, smutek, złość, wstyd, poczucie winy)
• czuje się osamotniony i brakuje mu motywacji do zabawy/nauki
• potrzebuje wsparcia lub porady

• ma objawy psychosomatyczne

• ma niskie poczucie własnej wartości

• straciło niedawno kogoś bliskiego


Psychoterapia młodzieży jest skuteczna, w takich problemach, jak:
• ADHD
• depresja
• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe
• zaburzenia odżywiania
• samookaleczanie
• agresja wobec innych
• traumatyczne przeżycia

• lęk społeczny


PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY – zasady

 

Psychoterapia młodzieży jest zwykle procesem rozciągniętym w czasie, może być też wzbogacona konsultacjami rodzinnymi, czy terapią własną rodziców. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu zawsze z tym samym Terapeutą. Regularność spotkań ma ogromne znaczenie, ponieważ tylko dzięki stałości może zbudować się relacja między Psychoterapeutą a Nastolatkiem, aby mogło mówić o swoich trudnościach. Psychoterapeuta młodzieży nie zastępuje rodzica, jest jedynie osobą, która ze względu na swoją neutralność pomaga dziecku zrozumieć i przepracować trudne myśli i uczucia.

 

Psychoterapeuta młodzieży, jak każdy inny Psychoterapeuta, w swojej pracy kieruje się zasadą poufności – stara się przedstawiać Rodzicom swoje rozumienie problemu nie ujawniając jednak szczegółów poruszanych przez Nastolatka. Terapeuta informuje jedynie Rodziców o samopoczuciu Nastolatka oraz o ogólnym przebiegu spotkań. Wyjątek stanowi zagrożenie życia bądź zdrowia Pacjenta - wówczas Terapeuta jest zobligowany do tego aby poinformować Rodziców. 

Aby czuć się komfortowo podczas psychoterapii młodzieży, warto porozmawiać o swoich obawach na temat przekazywanych informacji Rodzicom z Terapeutą.

bottom of page