top of page

 

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA

 

 

 

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA – na czym polega

Psychoterapia małżeńska polega na spotkaniach, w których uczestniczą partnerzy oraz terapeuta małżeński. Spotkania odbywają się regularnie, zwykle co 2 tygodnie. W większości przypadków sesje odbywają się z udziałem obojga partnerów, jednak istnieją pewne wyjątki, kiedy Terapeuta może podjąć decyzję o czasowym odbywaniu sesji z partnerami oddzielnie. 

Na początku psychoterapii małżeńskiej ważne jest zdefiniowanie trudności, z jakimi mierzą się partnerzy oraz określenie wspólnego celu. Zwiększa to motywację każdej z osób do podjęcia pracy nad związkiem, zwłaszcza wtedy, gdy partnerzy są przekonani o swoich racjach.

Zdarza się czasem, że cele są rozbieżne – jeden partner chce się rozstać a drugi walczyć o relację. W takiej sytuacji niemożliwe jest ustalenie wspólnego celu, przez co psychoterapia małżeńska nie będzie możliwa.

 

Rolą psychoterapeuty małżeństw nie jest opowiedzenie się po którejś ze stron i wskazanie partnera, który jest "winny", ale zauważenie i wskazanie, jak oboje partnerzy przyczynili się do sytuacji w jakiej się znaleźli. Zakłada się, że oboje w jakimś stopniu wpływali na relację i nie ma sensu dociekać, kto zaczął. Ważne, że zachowanie jednego partnera wpływa na drugiego i odwrotnie, więc konieczna jest zmiana obu partnerów a nie tylko jednego z nich.


 

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA – ile trwa

 

Psychoterapia małżeńska może być procesem krótko lub długoterminowym. W zależności od celu i natężenia problemów w związku, jej długość dobierana jest indywidualnie. Spotkania odbywają się najczęściej co 2 tygodnie o stałej porze, zawsze z tym samym Terapeutą lub dwoma i trwają 80 minut. Bywa, że psychoterapia małżeńska nie będzie możliwa, dopóki każde z partnerów nie podejmie się psychoterapii indywidualnej. Dzieje się tak wówczas, kiedy indywidualne problemy każdej z osób utrudniają komunikację i konstruktywne przepracowanie trudności.

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA – dla kogo

 

Psychoterapia małżeńska ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji czy polepszenie komunikacji między partnerami.

Najczęściej zgłaszanymi problemami są:

- Kryzys w związku
- Trudności w komunikacji
- Problem z bliskością (emocjonalną i seksualną)
- Zdrada
​- Agresja
- Uzależnienia

Częstym elementem pogarszającym funkcjonowanie w parze jest odmienne postrzeganie zadań czy tak zwanego rozkładu sił w relacji. Pary zgłaszające się na psychoterapię małżeńską mogą przeżywać różnego typu dylematy związane z brakiem równowagi w relacji: np. jedna z osób w parze czuje, że jej potrzeby są niezauważane lub umniejszane, różny jest poziom zaabsorbowania pracą zawodową oraz obowiązkami domowymi, jeden z partnerów czuje, że zawsze udziela wsparcia emocjonalnego drugiemu. Zadaniem psychoterapii małżeńskiej jest wtedy przywrócenie harmonii w relacji, znalezienie sposobu na funkcjonowanie akceptowalne dla obojga/obu partnerów, a niekiedy wsparcie w rozstaniu się, jeżeli partnerzy podejmą taką decyzję.

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA – przeciwskazania

 

Istnieją sytuacje, kiedy rozpoczęcie psychoterapii małżeńskiej jest niewskazane, nawet jeśli partnerzy deklarują silną chęć i potrzebę jej podjęcia. Należą do nich: stosowanie przemocy fizycznej przez jednego lub oboje partnerów, istnienie choroby psychicznej u jednego lub obojga partnerów, pozostawanie w innych związkach i brak motywacji do rezygnacji z jednego z nich, podjęcie przez jednego z partnerów decyzji o rozwodzie przy nieakceptacji tej decyzji przez drugiego. 

bottom of page