top of page

Katarzyna Kwapiszewska

 

                                            W Centrum Perspektywa prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


                                          Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Realizuję IV rok szkolenia w Krakowskim Centrum                                           Psychodynamicznym (4lata). W ramach kształcenia akademickiego ukończyłam filozofię                                               teoretyczną (studia magisterskie) i podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu                                                              pedagogiki resocjalizacyjnej (1,5 roku).

 

Ukończyłam  także studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2 lata) oraz szkolenie z psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii (1,5 roku). Obecnie zrealizowałam pierwszy rok studiów magisterskich z zakresu psychologii na Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie.


Pracę psychoterapeutyczną wykonuję od XI 2020 w ramach działań ośrodka prywatnego. Praktykę wolontaryjną realizowałam w Fundacji Praesterno w Łodzi (8 miesięcy). Pracuję z osobami z zaburzeniami nastroju (depresja, dystamia), z zaburzeniami prawidłowego rozwoju osobowości oraz identyfikujacymi się jako DDA\DDD i osobami zdrowymi znajdującymi się w kryzysie sytuacyjnym. Wspieram Pacjentów doświadczających trudności w budowaniu i podtrzymywaniu bezpiecznych, wspierających więzi z innymi i z samym sobą.

 

Jako doradca zawodowy w ramach projektów aktywizacji zawodowej realizowanych przez Enterprise Investment i Work Service oraz Fundację Aktywizacja - wspierając postawy proaktywne i realizację osobistego potencjału i talentów. W ramach programu Eleutheria - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu wspierałam osoby osadzone i odzyskujące wolność w procesie readaptacji społecznej. (Areszt Śledczy w Lublinie, oddział kobiecy - 3 lata). Realizowałam warsztaty rozwoju kompetencji miękkich dla kobiet (patronat Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu) oraz współtworzyłam projekt kinoterapii dla osób w kryzysie bezdomności (wspólnie z ArkaPol).

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Uczestniczę w konferencjach naukowych, seminariach psychoanalitycznych i szkoleniach pogłębiających obszary tematyczne moich zainteresowań.

DSC09278 kopia.jpg
bottom of page