top of page

Ulana Marta Rad

 

W Centrum Perspektywa prowadzę psychoterapię rodzinną, indywidualną osób dorosłych oraz dzieci od 4 r.ż. Specjalizuję się w nurcie systemowym. Prowadzę psychoterapię w języku polskim oraz ukraińskim.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 2014 r.

Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywam/łam na oddziale psychiatrycznym dziennym Szpitala Wolskiego, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Olsztynie, gdzie odbywałam staż jako psycholog we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci; w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olsztynie, pracując z osobami z niepełnosprawnościami na różnym poziomie; w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy, wspierając osoby będące w kryzysie psychicznym, a także na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w Ursusie, jako psycholog i psychoterapeuta rodzinny.

Specjalizuję się w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych w rodzinie, trudnościach w komunikacji, problemach wychowawczych i/lub emocjonalnych, które wpływają na funkcjonowanie całej rodziny.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ulana Marta Rad - psychoterapia systemowa
bottom of page