top of page

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

 

 

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY – na czym polegają spotkania z psychologiem

Konsultacja z psychologiem dziecięcym ma zazwyczaj formę rozmowy, podczas której psycholog dziecięcy ma okazję poznać osobowość danego dziecka oraz przyjrzeć się występującym problemom.

Konsultacje obejmują najczęściej pojedyncze spotkania, które oprócz określeniu źródeł problemu, służą również przedstawieniu możliwych dróg, jakie rodzina może przedsięwziąć, żeby pomóc dziecku w lepszym radzeniu sobie z trudnościami. Psycholog może przeprowadzić wstępną diagnozę w kierunku ADHD czy spektrum Autyzmu i pomóc zarówno dziecku jak i rodzinie w zrozumieniu i zarządzaniu wpływem owych zaburzeń na codzienne funkcjonowanie.

W ramach spotkań z dzieckiem, psycholog dziecięcy wspiera też rodziców dziecka, aby ułatwić im zrozumienie i zaakceptowanie zachowań dziecka, które nierzadko budzą niepokój i bezradność.

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY – dla kogo

 

Do psychologa dziecięcego trafiają najczęściej rodzice, którzy dostali sygnał ze szkoły, że coś niepokojącego dzieje się z ich dzieckiem i proszą o diagnozę. Nie zawsze jednak musi tak być. Psycholog dziecięcy to również osoba, do której można zwrócić się po poradę i wsparcie, gdy rodzic troszczy się o swoje dziecko i chce je wspierać, ale nie rozumie pewnych zachowań dziecka, czuje lęk, czy jakąkolwiek niepewność.

Psycholog może też pomóc dziecku w zrozumieniu uczuć i emocji, jakie przeżywa, wspierać go w łatwiejszym nawiązywaniu relacji rówieśniczych itp.

Do psychologa dziecięcego warto się zgłosić, gdy dziecko:

- przejawia trudności adaptacyjne

- jest nieśmiałe i ma problemy z nawiązywaniem relacji rówieśniczych
- ma trudności z nauką, brakuje mu motywacji do zabawy/nauki
- jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych, często wchodzi w konflikty
- ma trudności w kontaktach z opiekunami, rodzicami lub innymi członkami rodziny
- odczuwa nieadekwatnie silne, negatywne emocje (lęk, smutek, złość, wstyd, poczucie winy)

- ma objawy psychosomatyczne
- ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe lub zaburzenia odżywiania


PSYCHOLOG DZIECIĘCY – zasady spotkań

 

Spotkania z psychologiem dziecięcym obejmują zwykle od 1 do kilku spotkań. Odbywają się zwykle raz w tygodniu zawsze z tym samym Terapeutą, chyba że sytuacja wymaga przekierowania do innego specjalisty. 

 

Psycholog dziecięcy w swojej pracy kieruje się zasadą poufności.

Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicami (może być w formie online), po którym psycholog spotyka się dzieckiem, a następnie ponownie z rodzicami, żeby przedstawić im swoje obserwacje i zaproponować dalszą pracę.

bottom of page