top of page
Szukaj

Grupa terapeutyczna, czyli społeczny mikrokosmos

Terapia grupowa jest niewątpliwie skuteczną formą terapii, na co wskazują liczne badania a pod względem zapewnienia istotnych korzyści pacjentom, co najmniej dorównuje psychoterapii indywidualnej.Zmiana terapeutyczna jest złożonym procesem, który ma miejsce dzięki wzajemnemu oddziaływaniu ludzkich doświadczeń. Irvin Yalom specjalista doświadczenia grupowego wyróżnił 11 głównych czynników, które decydują o zmianie, a wśród nich między innymi:


1. Zaszczepienie nadziei – często już samo obserwowanie poprawy u innych (co może mieć miejsce jedynie w grupie) dawało pacjentom nadzieję na pocieszenie, na odzyskanie godności, na utworzenie więzi z innymi lub na zmniejszenie objawów

2. Uniwersalność – choć każdy z nas ma wyjątkową konstelację sytuacji życiowych, to w pewnym stopniu jesteśmy do siebie podobni. Taka refleksja przynosi dużą ulgę osobom, które borykają się z niepokojącą myślą, że są wyjątkowi w swoim poczuciu nieszczęścia, że tylko oni mają przerażające fantazje i niemożliwe do zaakceptowania problemy. Wynikająca z tej myśli izolacja społeczna uniemożliwia tym osobom osiągnięcie głębokiej bliskości z innymi, a w konsekwencji do zdobycia uznania i akceptacji w oczach innych. W grupie terapeutycznej natomiast, gdy jeden z jej członków zdobywa się na odwagę i odsłania się, inne osoby idą w jego ślady

3. Udzielanie informacji – często pojawia się w grupach tematycznych jako psychoedukacja na temat istoty choroby pacjenta i jego sytuacji życiowej. Mogą też przyjmować formę bezpośrednich porad, których wprawdzie sama treść rzadko pomaga danej osobie, ale sam proces ich dawania służy wyrażaniu zainteresowania i troski

4. Altruizm – wiele osób zaczynających terapię grupową ma poczucie, że nie ma nic wartościowego do zaoferowania innym członkom grupy. Odkrycie, że mogą coś znaczyć dla innych a nie być dla nich obciążeniem, podnosi samoocenę. Co ważne, grupa zachęca do elastycznego zmieniania ról – wymagając od uczestników przechodzenia między rolami dawcy i biorcy pomocy

5. Rozwój umiejętności społecznych - osobom, które nie utrzymują bliskich relacji, grupa stwarza często pierwszą możliwość adekwatnego interpersonalnego sprzężenia zwrotnego. Tym, którzy skarżą się na swą samotność, terapia grupowa zapewnia liczne okazje dowiedzenia się, w jaki sposób sami przyczyniają się do swojej izolacji

6. Uczenie się interpersonalne – odpowiada ono czynnikom terapeutycznym istotnym dla terapii indywidualnej takich jak wgląd, czy korektywne doświadczenie emocjonalne


Zapewniając grupie swobodę interakcji w wystarczająco długim okresie czasu, rozwinie się ona w społeczny mokrokosmos – jej członkowie zaczną być sobą i automatycznie zaczną przejawiać w grupie zachowania w taki sposób, w jaki prezentują je na zewnątrz. Reakcja jednej osoby wywołuje u innych charakterystyczne zachowania obronne, co z kolei daje sposobność do przepracowania problemów wszystkich członków grupy.

87 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page