top of page

Katarzyna Adamczyk

 

W Centrum Perspektywa prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz nastolatków w nurcie poznawczo - behawioralnym.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Przez lata doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach takich jak: „Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków”, „Zaburzenia psychiczne u dzieci”, „Anoreksja, bulimia – terapia zaburzeń odżywiania”, „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”, „Metody i procesy rozbrajania mechanizmów lęki i depresji” i wiele innych.

Swoje doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej VIVO, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej „Linia Zdrowia”. Ponadto brałam udział, jako psycholog, w wielu projektach unijnych m.in. „ Warszawskie Centrum Integracji Społecznej”, „Przestrzeń dobrych rozwiązań”, „Rozwój drogą do sukcesu”, „Zaprojektuj siebie”.

Ogromną wiedzę i doświadczenie uzyskałam również podczas stażu klinicznego na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Szpitalu Wolskim w Warszawie, w trakcie którego wspomagałam certyfikowanych psychoterapeutów CBT, prowadzących terapię grupową w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematów oraz prowadziłam warsztaty z asertywności dla pacjentów, którzy doświadczają w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym) spowodowanych problemami natury psychicznej (po przeżyciu ciężkiego stresu, przeżywających stany lękowo-depresyjne, z problemami w pracy, w relacjach z innymi osobami itp.).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Katarzyna Adamczyk - psychoterapia poznawczo behawioralna
bottom of page